Breadcrumbs


สมัครเรียน

ระเบียบ แนวปฏิบัติ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บ


1260828
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
145
559
704
1254292
11822
24669
1260828

IP ของคุณ : 18.234.244.170
ณ วันนี้ : 2022-01-17


ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 
นายกำธร  วงศ์วิศาลพร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

  

 

 

  

 
นางประภาวัลย์  ไชยโคตร
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
 
นางสาวปวีณา  ลือชา
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

 

 

 

 

 
นางพนิดา  ไชยช่วย
หัวหน้างานบุคลากร
 
นายเอกพงษ์  เพิ่มพูล
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

 

 

 

 

 
นางนิชกานต์  ไอครรัมย์
หัวหน้างานการเงิน
   
  นางสาวปิยะมาศ  ไชยวงคต นางสาวนริศรา  สีวงษ์  
  เจ้าหน้าที่งานการเงิน เจ้าหน้าที่งานการเงิน  

 

 

 

 

 
นางนงลักษณ์  พลศรี
หัวหน้างานบัญชี
 
นางสาวสุวนันท์  บุญจอง
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

 

  

 

 

 
นายชาญชัย  ไชยคำ
หัวหน้างานพัสดุ
       
นางสาวลักขณา  ราชวันดี นางสาวจิรัญญา  บุญจอง นายชนินธร  สืบพิมพาวงศ์ นายจารุวัสส์  ชารีแก้ว
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

  

 

 

 

 
นายเศกสิทธิ์  ชื่นสกุล
หัวหน้างานอาคารสถานที่
   
นายสมพงษ์  จัมปะโสม นายพรพนา  ทับบุรี นายอนุชา  กมุทมาศ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
     
  นางฉวีวรรณ  พิมพ์สะ นางสาวศรีวรัตน์  บุญสถิตย์  
  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่  

  

 

 

 

 
นายเชิดศักดิ์  พินิจมนตรี
หัวหน้างานทะเบียน
   
  นางสาววิไลพร  นิยมคุณ นายคฑาวุธ  ปักโคทานัง  
  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน เจ้าหน้าที่งานทะเบียน  

  

 

 

 

 
นางสาวทัศติยาพร  แสนดี
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
 
นายปณิพัฒน์  บุตรแก้ว
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์