Breadcrumbs


ระเบียบ แนวปฏิบัติ

ห้องสอนออนไลน์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บ


956144
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
16
737
8533
938709
7085
47424
956144

IP ของคุณ : 54.236.62.49
ณ วันนี้ : 2021-03-07


หลักสูตรที่เปิดสอน

 

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

เปิดทำการสอนหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
   1.สาขางานยานยนต์
   2.สาขางานเครื่องมือกล
   3.สาขางานไฟฟ้ากำลัง
   4.สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
   5.สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
   1.สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   2.สาขางานการบัญชี


2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
   1.สาขางานเทคนิคยานยนต์
   2.สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)
   3.สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (ทวิภาคี)
   4.สาขางานไฟฟ้ากำลัง
   5.สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี)
   6.สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ทวิภาคี)
   7.สาขางานเทคนิคการผลิต (ทวิภาคี)

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
   1.สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี)
   2.สาขางานการบัญชี


3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

รับผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา 
มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

 วิชาที่เปิดสอน
   1.อาหารว่างยอดนิยม
   2.ขนมอบยอดนิยม
   3.สระผม-เซ็ทผม 1-2
   4.การนวดหน้า-แต่งหน้าขั้นพื้นฐาน
   5.การเกล้าผม-ถักเปียสไตล์สมัยนิยม

   6.เสริมสวยเบื้องต้น
   7.ซอยผมขั้นพื้นฐาน
   8.ตัดผมชายเบื้องต้น
   9.ตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม
 10.ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนวดแผนไทยและสปา
 11.นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
 12.ฝึกขับรถยนต์

 

สนใจสมัครเรียน โทรสอบถามได้ที่หมายเลข  045-250590 (งานทะเบียน)