Breadcrumbs


ระเบียบ แนวปฏิบัติ

ห้องสอนออนไลน์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บ


999449
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
156
649
2978
989431
12574
37816
999449

IP ของคุณ : 3.236.228.250
ณ วันนี้ : 2021-04-15


หลักสูตรระยะสั้น

          วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเข้าเรียนหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 127
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 

== ปิดรับสมัครทั้ง 2 รอบแล้ว ==

 

รอบที่ 1   
       - รับสมัคร  5 - 30 ตุลาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ)
       - เวลารับสมัคร 08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น.
       - ระยะเวลาเรียน  2 พฤศจิกายน 2563 - 8 มกราคม 2564
   วิชาที่เปิดสอน
       1.ขนมไทยชาววัง
       2.อาหารไทย
       3.เสริมสวยเบื้องต้น
       4.การนวดหน้า-แต่งหน้าขั้นพื้นฐาน
       5.สระผม-เซ็ทผม 1-2
       6.ซอยผมขั้นพื้นฐาน
       7.การทำเคมีและบำรุงรักษาเส้นผม
       8.การเกล้าผม-ถักเปียสไตล์สมัยนิยม
       9.ซอยผม ดัดผม Advance
     10.ตัดผมชายเบื้องต้น
     11.ตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม
     12.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ระดับต้น)
     13.นวดไทยเพื่อสุขภาพ
     14.ฝึกขับรถยนต์


รอบที่ 2    
       - รับสมัคร  5 ตุลาคม 2563 - 22 มกราคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ)
       - เวลารับสมัคร 08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น.
       - ระยะเวลาเรียน  25 มกราคม 2564 - 21 เมษายน 2564

   วิชาที่เปิดสอน
       1.ขนมอบยอดนิยม
       2.อาหารไทย
       3.เสริมสวยเบื้องต้น
       4.การนวดหน้า-แต่งหน้าขั้นพื้นฐาน
       5.สระผม-เซ็ทผม 1-2
       6.ซอยผมขั้นพื้นฐาน
       7.การทำเคมีและบำรุงรักษาเส้นผม
       8.การเกล้าผม-ถักเปียสไตล์สมัยนิยม
       9.ซอยผม ดัดผม Advance
     10.ตัดผมชายเบื้องต้น
     11.ตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม
     12.ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มเรียน
     13.งานดูแลร่างกายหลังคลอดบุตร
     14.ฝึกขับรถยนต์

 

 

1.คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน
   1.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาตอนต้น หรืออ่านออกเขียนได้
   1.2 มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
   1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย

 

2. หลักฐานการสมัครเรียน
   2.1 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   2.2 รูปถ่ายหน้าตรง(สุภาพ) ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
   2.3 เงินค่าลงทะเบียนและค่าเรียน
หมายเหตุ  - ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานการสมัครเรียนด้วยตนเองเท่านั้น
               - เมื่อสมัครเรียนแล้วไม่สามารถขอเปลี่ยนรายวิชา
                 หรือรอบที่เรียนได้ หรือขอเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ 


3. สถานที่รับสมัคร
           ติดต่อสอบถามและสมัครเรียนได้ที่ งานทะเบียน
           วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
           เลขที่ 35 ถนนจงกลนิธารณ์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง
           จังหวัดอุบลราชธานี 34000
           โทรศัพท์  0-4525-0590  (งานทะเบียน)
                           0-4524-4754  (ธุรการ)

 

>> รายละเอียดรับสมัครระยะสั้น รุ่นที่ 127 <<

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่      >> ใบสมัครเรียนระยะสั้น <<